PMC Machinery Solutions, s.r.o.
PMC Machinery Solutions, s.r.o.
PMC Machinery Solutions, s.r.o.
Together.Creative.Innovative.Successful

Ďalšie zariadenia

Zváracie zariadenie

komponenty palivovej nádrže kamiónu sú vložené a zvárané dohromady.

Rotačné zariadenie na ultrazvukové zváranie svetiel ŠPZ

Pick to light box na odoberanie materiálu

Manipulátor zabudovania zadného nosníka

Ručné prípravky na meranie špár prístrojových dosiek

PMC Machinery
Solutions s.r.o.

Domové Role 63
821 05 Bratislava
SLOVAKIA

Telefón: +421 248 20 4001
Fax: +421 248 20 4003
jlindtnerovainhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okpmc-slovakia.com

Kontaktná osoba

Pani Jana Lindtnerová
(Key Account Manager)

Telefón: +421 911 2466 31
jlindtnerovainhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okpmc-slovakia.com

Member of Member of Pütz Group © 2018 PMC Machinery Solutions, s.r.o.