PMC Machinery Solutions, s.r.o.
PMC Machinery Solutions, s.r.o.
PMC Machinery Solutions, s.r.o.
Together.Creative.Innovative.Successful

Montážna linka na produkciu FEM-modulov (Audi A3 a TT)

Jednotlivé časti FEM-modulu sa po vložení podľa RPS systému a kontrole prítomnosti zoskrutkujú do hotového dielu.
Následne sa FEM-modul odoberie manipulátorom a je pripravený na JIT-transport k zákazníkovi.

PMC Machinery
Solutions s.r.o.

Domové Role 63
821 05 Bratislava
SLOVAKIA

Telefón: +421 248 20 4001
Fax: +421 248 20 4003
jlindtnerovainhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okpmc-slovakia.com

Kontaktná osoba

Pani Jana Lindtnerová
(Key Account Manager)

Telefón: +421 911 2466 31
jlindtnerovainhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okpmc-slovakia.com

Member of Member of Pütz Group © 2018 PMC Machinery Solutions, s.r.o.