PMC Machinery Solutions, s.r.o.
PMC Machinery Solutions, s.r.o.
PMC Machinery Solutions, s.r.o.
Together.Creative.Innovative.Successful

Montážna linka – Montáž robotizovanej prevodovky

Na rôznych 15 staniciach montážnej linky sa montujú jednotlivé časti robotizovanej prevodovky.

Po načítaní DMC-kôdu (Baseplate) príslušná stanica rozozná, či predchádzajúci montážny krok bol vykonaný.
 
Koniec montážnej linky tvorí EOL-tester a výstupná kontrola.

Kamerový systém služi na kontrolu prítomnosti a správnej montáže jednotlivých dielov. Využíva sa šróbovacia a lisovacia technika, ako aj  meracia a vákuová technika.

Montážna linka komunikuje a ukladá všetky zozbierané dáta na centrálny server.

Okrem samotnej montáže a kontroly bol na montážnej linke riešený kompletný prísun vstupného materiálu a odsun prázdnych zásobníkov.

PMC Machinery
Solutions s.r.o.

Domové Role 63
821 05 Bratislava
SLOVAKIA

Telefón: +421 248 20 4001
Fax: +421 248 20 4003
jlindtnerovainhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okpmc-slovakia.com

Kontaktná osoba

Pani Jana Lindtnerová
(Key Account Manager)

Telefón: +421 911 2466 31
jlindtnerovainhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okpmc-slovakia.com

Member of Member of Pütz Group © 2018 PMC Machinery Solutions, s.r.o.