Together.Creative.Innovative.Successful

Voľné pracovné pozície

Momentálne hľadáme pracovníkov na pozíciu:

Tešíme sa na Vašu žiadosť spolu so životopisom, ktoré nám zašlite na adresu:

Pütz Group Holding GmbH
Zentrales Personalrecruiting
Am Saarufer 8
54439 Saarburg
DEUTSCHLAND

Mail: jobsinhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okpuetzgroup.de
Phone: +49 6581 9299 16
 

Veľký dôraz kladieme na zodpovedné spracovanie vašich údajov! Prosím prečítajte si tieto zásady ochrany osobných údajov.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu jobsinhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okpuetzgroup.de.

PMC Machinery
Solutions s.r.o.

Domové Role 63
821 05 Bratislava
SLOVAKIA

Telefón: +421 248 20 4001
Fax: +421 248 20 4003
jlindtnerovainhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okpmc-slovakia.com

Kontaktná osoba

Pani Jana Lindtnerová
(Key Account Manager)

Telefón: +421 911 2466 31
jlindtnerovainhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okpmc-slovakia.com

Member of Member of Pütz Group © 2018 PMC Machinery Solutions, s.r.o.