PMC Machinery Solutions, s.r.o.
PMC Machinery Solutions, s.r.o.
PMC Machinery Solutions, s.r.o.
Together.Creative.Innovative.Successful

Dopravníkový systém

Dopravníkový systém spájajúci jednotlivé výrobné fabriky so skladovou halou.

Prevádzka dopravníkového systému je vizualizovaná na LCD-touch paneli  s možnosťou nastavenia parametrov. Rýchlosť pásu je na každom segmente priebežne sledovaná. Scanner sleduje čiarové kódy krabíc a v závislosti od načítaných údajov, sa krabice automaticky triedia do výstupných pracovísk.

PMC Machinery
Solutions s.r.o.

Domové Role 63
821 05 Bratislava
SLOVAKIA

Telefón: +421 248 20 4001
Fax: +421 248 20 4003
jlindtnerovainhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okpmc-slovakia.com

Kontaktná osoba

Pani Jana Lindtnerová
(Key Account Manager)

Telefón: +421 911 2466 31
jlindtnerovainhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okpmc-slovakia.com

Member of Member of Pütz Group © 2018 PMC Machinery Solutions, s.r.o.